1. Avís i informació legal i la seva acceptació

El present avís i informació legals (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús i servei de la pàgina web www.mercatfontetes.cat (en endavant la “Web”) que ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES posa a disposició dels seus clients o Usuaris a Internet . ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES . Al Carrer dels Reis, 22, CERDANYOLA DEL VALLES, BARCELONA, 08290, Spain amb NIF / CIF: G60301975. E-mail: hola@mercatfontetes.cat. La utilització de la Web atribueix la condició de Client o Usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el moment mateix en què el Client o Usuari accedeixi a la web. Per tant, el Client o Usuari ha de llegir amb detall el present Avís Legal i les Condicions d’Ús en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, tenint en compte que es pot haver modificat. La utilització de la Web es troba sotmesa de la mateixa manera a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions que posi en coneixement de l’Usuari, que substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal.

2. Objecte

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i utilització de la Web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, els seus productes, serveis i activitats. L’accés i utilització del web per l’usuari comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat del Web. L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar la web, ja que aquestes podran ser adaptades i / o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar la Web i el seu contingut.

3. Condicions d’accés i utilització del Web

3.1. Veracitat de la Informació Tota la informació que faciliti el Client o Usuari a través del web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’Client o Usuari mantenir tota la informació facilitada a ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real d’aquell. En tot cas, el Client o Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels possibles danys i perjudicis que causi a ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, o a tercers per la informació que faciliti.

3.2. Obligació de fer un ús correcte de la Web L’Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’Usuari s’obliga a abstenir-se de:

utilitzar la Web i els Serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, o de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i els Serveis o impedir la normal utilització o gaudi del Web i dels Serveis per part dels Usuaris.
reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts del web, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets.
suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, o dels seus titulars incorporats a la Web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts .

3.3. Mitjans per a l’obtenció de Continguts El Client o Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través d’ la web, utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat en les pàgines de la web o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del web.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial

ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, és propietària del nom de domini i de el lloc www.mercatfontetes.cat. El lloc www.mercatfontetes.cat és en la seva totalitat, incloent sense cap exclusió, el seu disseny, estructura i distribució, textos i continguts, logotips, botons, imatges, codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen a ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, de manera que està prohibida la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i / o modificació, bé parcial o total, temporal o definitiva dels mateixos sense l’autorització expressa i per escrit de ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, sense que en cap moment pugui entendre que existeix cap mena de llicència o autorització sigui quina sigui la naturalesa, total i / o parcial, a cap tercer i / o usuari per part de ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES es reserva el dret a redissenyar i variar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la pàgina web www.mercatfontetes.cat. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu, incloent sense cap exclusió, continguts, documents, textos i ressenyes publicades a la web, així com imatges, disseny, gràfics, dibuixos, botons, logotips i marques, dels diferents col·laboradors en la web www.mercatfontetes.cat, pertanyen als seus autors, per la qual cosa està prohibida la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i / o modificació, bé parcial o definitiva dels mateixos sense l’autorització expressa i per escrit dels seus autors.

5. Retirada i suspensió de l’accés a la Web i als serveis

En cas d’incompliment per part de l’Client o Usuari de qualsevol de les obligacions establertes en les presents condicions, faculta de ple dret a ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, a prohibir o denegar a aquest Client o Usuari l’accés a la Web i als Serveis.

6. Protecció Dades Personals

Les dades de caràcter personal que proporcioni ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES els tractarà automatitzadament amb les finalitats i d’acord amb les condicions establertes en la Política de Privacitat de ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, publicada a la URL www.mercatfontetes.cat. ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, ha adoptat i disposat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades personals, i així evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Tanmateix això, l’Usuari és conscient que ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, no pot garantir la seguretat absoluta sobre els mateixos, ja que qualsevol mesura de seguretat a Internet és relativament fràgil, per la qual cosa ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, no es responsabilitza de qualsevol dany i / o perjudici i / o beneficis no obtinguts per l’usuari o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat en aquest sentit.

7. Confidencialitat

ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, es compromet a el secret professional respecte a les dades incloses en els fitxers, obligació que subsistirà encara després de finalitzar les seves relacions amb el client / usuari. Aquest deure de secret afecta a tot el personal de ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, que pugui accedir i / o tractar dades de l’Client / Usuari.

8. Política en matèria d’enllaços

a) Enllaços amb el Web Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web ( “Lloc enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc .; i / o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES. En cap cas, l’enllaç vol dir que ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES avali, promocioni, garanteixi, supervisi i / o recomani el contingut i / o els serveis del Lloc enllaçant ni que sigui responsable de l’contingut d’aquest. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES procedirà, de forma immediata, a la revocació de l’consentiment atorgat a l’Lloc enllaçant, qui haurà de suprimir l’enllaç. b) Vincles a altres pàgines web En el cas que es proporcionin vincles d’aquest lloc a llocs web de tercers, se subministren exclusivament com una utilitat per a l’usuari. En cas d’utilitzar aquests vincles, s’abandonarà aquest Lloc. ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, no ha revisat aquests llocs web de tercers i no controla ni es fa responsable dels mateixos ni del seu contingut ni de l’tractament de dades que, si escau, es realitzi en aquests llocs web. En conseqüència, ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, no es responsabilitza d’aquests llocs web ni de qualsevol informació, programari o altres productes o materials inclosos en els mateixos, o qualsevol resultat que pugui obtenir-se mitjançant la seva utilització. El Client / Usuari serà l’únic responsable si accedeix a qualsevol dels llocs web de tercers vinculats a aquest web. El Client / Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs vinculats.

9. Exclusió de garanties i de responsabilitat

9.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del web

9.1.1. Disponibilitat, continuïtat i utilitat de la web ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l’funcionament de la web. ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, tampoc garanteix la utilitat de la Web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar la Web, accedir a les diferents pàgines que formen la Web oa aquelles des de les quals es presten els Serveis. ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat de l’funcionament del web, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fiabilitat de la web, i en particular, encara que no de manera exclusiva, als errors en l’accés a les diferents pàgines del web des de les quals es presten els serveis.

9.1.2. Privadesa i seguretat en la utilització del web Tot i haver adoptat les corresponents mesures de seguretat, ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del Web i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats mitjançant activitats il·lícites no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Clients / Usuaris fan de la Web. ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a el coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del web.

9.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts del web Tot i haver adoptat les corresponents mesures de seguretat ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari ) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus oa la presència d’altres elements en els continguts del web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

9.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Web i dels Serveis pels Usuaris ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, no garanteix que els Usuaris utilitzin la Web i els Serveis de conformitat amb el present Avís Legal i, si escau, amb els contractes i altres documents que resultin d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, no garanteix la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Clients / Usuaris. ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització del web i dels serveis per part dels clients / usuaris o que puguin deure a una falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de la informació que els clients / usuaris proporcionen a altres clients / usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un client / usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del web.

10. Canvi de normativa

ASSOC CONCESIONARIS MERCAT FONTETES, (www.mercatfontetes.cat) es reserva el dret de modificar el present Avís amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials així com per motius estratègics corporatius.